Zoek
Alle categorieën
  Menu Sluiten

  Privacy verklaring

  Akershoek, de Echte Bakker, gevestigd aan de Stationsweg 15, 3253 AP Ouddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  Akershoek, de Echte Bakker

  Stationsweg 15

  3253 AP Ouddorp

  Tel: 0187 681 352

  Email: [email protected]

  Persoonsgegevens die wij verwerken 

  Wij (Akershoek, de Echte Bakker) verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  - Voor- en achternaam

  - Geslacht

  - Geboortedatum

  - (Zakelijke) adresgegevens

  - Telefoonnummer

  - E-mailadres

  - IP-adres

  - Gegevens over uw activiteiten op onze website

  - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

  - Internetbrowser en apparaat type

  - Bankrekeningnummer

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - Het afhandelen van uw bestelling en betaling

  - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

  - Om goederen en diensten bij u af te leveren

  - Akershoek, de Echte Bakker analyseert uw gedrag op de website/webshop om daarmee de website/webshop te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

  De grondslag voor de gegevensverwerking is dat deze: 

  - is gebaseerd op uw toestemming voor een specifiek doel;

  - noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

  - noodzakelijk is voor de behartiging voor ons gerechtvaardigd belang;

  - noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Geen geautomatiseerde besluitvorming 

  Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

  Medewerker) tussen zit..

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij wij deze op basis van een wettelijke bepaling langer moeten bepalen.

  Delen van persoonsgegevens met derden 

  Wij verstekken uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

  Wij gebruiken technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website/webshop wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website/webshop en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website/webshop naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur ons dan een gespecificeerd verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort of ID-kaart), paspoort- of ID-kaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Akershoek, de Echte Bakker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

  Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.